DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Trần Bảo Giang

Cà Mau

8

110

Phạm Trần Vũ

Cần Thơ

8

111

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

8

112

Bùi Hữu Duẫn

Quảng Ninh

8

113

Hoàng Xuân Hữu

Ninh Bình

8

114

Đồng Tiệp Khắc

Ninh Bình

8

115

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

8

116

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

117

Quách Ngọc Dũng

Hưng Yên

8

118

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

8

119

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

8

120

Trần Bảo Hoà

Bình Định

8

121

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

8

122

Trương Phát

Đồng Nai

8

123

Nguyễn Hải

Đồng Tháp

8

124

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

8

125

Nguyễn Duy Thoan

Thái Bình

8

126

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

8

127

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

128

Trần Ngọc Thắng

Lai Châu

8

129

Lý Việt Dũng

Bắc Giang

8

130

Triệu Hớn Võ

Sóc Trăng

8

131

Phương Hoan(nguyễn Văn Hoan)

Quảng Trị

8

132

Nguyễn Hoàng Trọng

Đồng Tháp

8

133

Trần Văn Hưng

Nam Định

8

134

Nguyễn Hoài Bảo ( N- D- H )

An Giang

8

135

Nguyễn Thành Vương

Quảng Bình

8

136

Võ Tấn Long

Quảng Ngãi

8

137

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

8

138

Hồ Đình Thịnh

TP HCM

8

139

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

8

140

Thân Tình

TP HCM

8

141

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

8

142

Lưu Nhứt Hải

Vĩnh Long

8

143

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

8

144

Cao Minh Dẹt

An Giang

8