Hội đồng Giám khảo

1. Ông Mã Thế Anh - Phó CT Cục MTNATL - Chủ tịch HĐNT

2. Ông Lý Hoàng Long - Chủ tịch HĐNT Hội NSNAVN - Phó chủ tịch HĐNT

3. Ông Đồng Đức Thành - Phó Chủ tịch HĐNT Hội NSNAVN - Thành viên

4. Ông Nguyễn Dần - Phó Chủ tịch HĐNT Hội NSNAVN - Thành viên

5. Ông Nguyễn Thắng - Tổng Biên tập Báo Ảnh Việt Nam - Thành viên

6. Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Phòng Ảnh Báo Nhân dân - Thành viên

7. Ông Trần Việt Văn - Phóng viên Báo Lao động - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 1436 tác giả, 63 tỉnh/thành và 10190 tác phẩm